Information om Støttekredsen

Støttekredsens formål er som hidtil at opfordre til, at mennesker i Danmark - i og udenfor FDF - melder sig ind i Støttekredsen for FDF i Sydslesvig, så vi derigennem kan støtte arbejdet i FDF i Sydslesvig, når der er behov for en økonomisk håndsrækning til mødelokaler hytter og materialer o.l.
Endvidere understøtter vi med beløb til kredsene til: orkesterkurser lederskole landslejre
Vi har i år 2016, bl.a. støttet FDF i Bredsted med 10.000,- € til renovering af deres kredshytte "Skovhytten"

Vi henvender os til alle, der kunne have interesse for et dansk arbejde i grænselandet - også uden for FDF\'s rækker.

I Sydslesvig lever og bor mennesker, der føler sig som danske. Børnene sendes i danske børnehaver og skoler. Desuden findes der alle mulige foreninger for både børn, unge og voksne - herunder FDF.

For at alt dette også fremover kan lade sig gøre, er der brug for "en levende forbindelse" til mennesker i Danmark som finder der værd at bevare dansk, og i vort tilfælde det børne -ungdomsarbejde FDF står for.

Du kan blive medlem nu:
Kontaktperson: Mogens P. C. Jacobsen     |     Tlf. 7465 0042     |     Email: mogens@sydgrova.dk